Alta Recurs

Estarem encantats d'ajudar-te

Home / Alta Recurs

CONTACTE

Emplena el següent formulari per a donar d’alta el teu negoci.

  S'HAURAN D'INCLOURE DE 2 A 4 FOTOGRAFIES

  Les fotos han de pujar-se en format *jpg o *png i una grandària màxima de *5mb

  Cessió de fotografies:

  Les fotografies annexes se cedeixen a la Regidoria de Turisme del Campello, amb finalitats promocionals per a ús en la pàgina web del Campello Film Office, així com en altres formats publicitaris com a xarxes socials, fullets, …

  En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, aquesta oficina de turisme l'informa que el responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és l'Ajuntament del Campello, amb domicili en: Carrer Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, Alacant. La finalitat per a la qual les seues dades seran tractats és la del “Servei d'Informació turística-Film Office” La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. No es comuniquen dades a altres entitats. Els Drets que vosté com a interessat ostenta consisteixen en: accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir aquests drets s'indica en la informació addicional, disponible en
  http://fondos.elcampello.es/RGPD/Archivo/Da_turismo.pdf