Com rodar

Home / Com rodar

INFORMACIÓ EN GENERAL

Triangulo-titulo

Les sol·licituds de rodatge es tramitaran a través de l’oficina del Campello Film Office, la col·laboració del qual és totalment desinteressada, i requerirà d’una reunió prèvia amb els implicats, per a conéixer les particularitats del *rodaj,  i de la sol·licitud del permís corresponent a través del formulari de rodatge.

El Campello Film Office s’encarrega de coordinar i sol·licitar tots els informes i serveis necessaris que afecten els diferents departaments municipals i que siguen preceptius per a poder obtindre el permís, no obstant això, quan se sol·licite ocupació de via pública, reserva de zones d’aparcament o talls de trànsit, podrien seran els diferents departaments municipals els qui finalment s’encarreguen d’autoritzar i, si així s’estimara, recaptar les taxes necessàries per a això.

Per a sol·licitar qualsevol rodatge en la via pública, la productora/empresa que presente la sol·licitud de rodatge haurà d’adjuntar sempre una ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL vigent.

Es requereix un termini de 15 dies per al tràmit dels permisos necessaris, màximament quan es requerisca algun tall de trànsit i/o reserva d’espai per a estacionament de vehicles en ser preceptiu informe del Departament de Seguretat i Trànsit de l’Ajuntament del Campello.

 

Els rodatges a les platges, en dependre del Servei de Costas (Ministeri), o que depenguen igualment d’altres administracions, requeriran major temps de tramitació.

Després d’emplenar el formulari, aquest s’haurà de fer arribar al Campello Film Office a través del registre municipal, bé presencialment o telemàtica via la Seu Electrònica del Campello. Aquest és l’enllaç a la seu.

Als formularis s’adjuntaran el Pla de Rodatge, Argument detallat del guió del curtmetratge, sèrie, pel·lícula, anunci… a rodar i un croquis o pla de localitzacions.